Search: For - TEPA

7 results found

The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement: A timely template
Apr 26, 2024

The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement: A timely template

India and EFTA have ratified a Trade and Economic Partnership Agreement, pledging to boost trade and investment while upholding IPR and sustainable de

Will the India-EFTA trade deal bring substantial benefits to India?
Apr 08, 2024

Will the India-EFTA trade deal bring substantial benefits to India?

Whether the new India-EFTA trade deal that has been touted as “modern, fair, and equitable” would be able to correct the prevalent trade imbalance

क्या भारत-EFTA व्यापार समझौता भारत के लिए अहम फायदे लेकर आएगा?
Apr 12, 2024

क्या भारत-EFTA व्यापार समझौता भारत के लिए अहम फायदे लेकर आएगा?

ये देखा जाना बाकी है कि भारत-EFTA के बीच नया व्यापार समझौता, ज

भारत आणि EFTA यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार
May 28, 2024

भारत आणि EFTA यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार

भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन म्हणजेच EFTA यांच्या

भारत-EFTA व्यापार करारामुळे भारताला महत्त्वपूर्ण फायदा होईल का?
May 02, 2024

भारत-EFTA व्यापार करारामुळे भारताला महत्त्वपूर्ण फायदा होईल का?

"आधुनिक आणि न्याय्य" म्हणून वर्णन केलेला नवीन भारत-ईएफटी�