Search: For - Viral World

5 results found

विषाणूसंसर्गाचे आव्हान आणि भविष्यातील संधी
Jul 01, 2021

विषाणूसंसर्गाचे आव्हान आणि भविष्यातील संधी

विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.