Search: For - socio-economic disparities

2 results found

लस-प्रतिबंधक रोगांचे निर्मूलन करण्याच्या दिशेने भारताचा विजयी प्रवास
Jan 31, 2024

लस-प्रतिबंधक रोगांचे निर्मूलन करण्याच्या दिशेने भारताचा विजयी प्रवास

जोमाने राबवीत असलेल्या लसीकरण कार्यक्रमांद्वारे लस-प्र