Search: For - Sri Lanka and India

5 results found

Sri Lanka and India: From non-traditional threats to security cooperation
Nov 08, 2022

Sri Lanka and India: From non-traditional threats to security cooperation

India is growing wary of the security threats posed by non-traditional sources from Sri Lanka

भारत-श्रीलंका धोरणात दूरदर्शीपणाचा अभाव
Dec 18, 2021

भारत-श्रीलंका धोरणात दूरदर्शीपणाचा अभाव

श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.