Search: For - Southern Israel

2 results found

इस्रायल-गाझा युद्ध – धक्का आणि धडे
Oct 16, 2023

इस्रायल-गाझा युद्ध – धक्का आणि धडे

सारे जग अस्थिरतेशी सामना करीत असताना इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या लढ्याने या अस्थिरतेत आणखी एक अधिक तीव्रतेची धोकायदायक भर पडली आहे.