Search: For - Diplomatic balancing act

2 results found

India’s Uganda outreach requires a careful balancing act
Mar 12, 2024

India’s Uganda outreach requires a careful balancing act

India’s renewed relationship with Uganda presents a test cast for Indian diplomacy

भारताने युगांडाशी राजनैतिक संबंधांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी काय करायला हवं?
Mar 20, 2024

भारताने युगांडाशी राजनैतिक संबंधांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी काय करायला हवं?

भारत आणि युगांडा यांच्यातील संबंध संतुलित करणे ही भारती�